Glemt kodeord / Skift kodeord

Bliv en del af DIRA

Opret gratis bruger
Opret medlemskab
Luk

Indtast email og få tilsendt et link til ændring af kodeord


Tilbage

Tilbage

Tilbage
Nyt fra DIRA

DIRA om national robotstrategi: Regeringen rammer ned i et stort

DIRA om national robotstrategi: Regeringen rammer ned i et stort

26. februar 2020

Regeringen lancerede mandag Danmarks første nationale robotstrategi. - Et ’velkomment udspil,’ mener DIRA.

Danmarks nye nationale robotstrategi har vakt begejstring på arbejdsgangene hos Dansk Robot Netværk (DIRA).

- Det glæder os at se, at regeringen for alvor har sat robotterne på den politiske dagsorden, og vi ser frem til at understøtte strategien, hvor vi kan, lyder det fra sekretariatsleder i DIRA, Søren Peter Johansen.

Strategien har blandt andet til formål at bidrage til den grønne omstilling, samt at øge landets produktivitet og konkurrenceevne. Helt konkret går et af strategiens 11 fokuspunkter ud på at forske i, hvilke barrierer, der gør det vanskeligt for særligt små og mellemstore virksomheder at investere i robotteknologiske løsninger. - Noget, man i DIRA glæder sig over, efter IFR-statistikken fra 2019 har vist en stagnering i det danske robotsalg i de seneste år.

- I lyset af den bekymrende udvikling, der har været i robotsalget, er det netop vigtigt, at vi forpligter os til at gøre det nemmere for danske virksomheder at investere i automation, siger Kim Reeslev, bestyrelsesformand for DIRA.

En 30.-plads
Rapporten, som blev foretaget af International Federation of Robotics (IFR) i samarbejde med DIRA, viste blandt andet, at der kun blev solgt 673 industrirobotter i Danmark i 2018 mod 800 robotter i 2017. Et nærmere kig på statistikkerne viser, at Danmark er på plads nummer 30 målt på vækst i robottæthed (robotter per medarbejder i industrien) – en udvikling, der på sigt kan få stor betydning for landets placering som global robotteknologisk frontløber.

Dengang var der ikke noget entydigt svar på, hvordan Danmark skulle ændre denne udvikling.

- Og derfor byder DIRA regeringens nationale robotstrategi velkommen med ønsker om at der samtidig sikres gode vilkår for de mange nødvendige leverandører af robot- og automatiseringsløsninger, som er med til at sikre høj indtjening og fastholdelse af arbejdspladser i danske produktionsvirksomheder, afslutter Kim Reeslev. 

Faktaboks: Strategiens fokusområder
1. Forskning og innovation
Fokusområde 1: Forskning, innovation, udvikling og demonstration på robotområdet
Fokusområde 2: Teknologisk service til danske virksomheder, som udvikler og anvender robotter
Fokusområde 3: Bedre overblik over adgang til forskningsinfrastruktur
Fokusområde 4: Bedre adgang til ESA og NASA for danske robotforskere og –virksomheder 

2. Adgang til kompetencer
Fokusområde 5: Styrkede robotteknologiske kompetencer gennem voksen- efter og videreuddannelse 

3. Internationalisering
Fokusområde 6: Stærk dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation
Fokusområde 7: Adgang til verdensførende robotmiljøer via de danske innovationscentre
Fokusområde 8: Tiltrækning af udenlandske investorer
Fokusområde 9: Skræddersyede eksportfremmetilbud 

4. Anvendelse af robotteknologi i danske virksomheder
Fokusområde 10: Viden om barrierer for virksomheders investering i automatisering og medarbejderes kompetencer.
Fokusområde 11: Styrket innovation i erhvervslivet gennem vidensamarbejde i klyngeorganisationer og innovationsnetværk 

Kontakt DIRAs bestyrelsesformand Kim Reeslev for yderligere kommentarer på Kim.Reeslev@kuka.dk eller mobil: +45 30 32 05 50