Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK

Sikkerhed

Afskærmningstyper

Robotsikkerhed kan grundlæggende opdeles i mekanisk og elektrisk afskærmning. Med mekanisk afskærmning skærmes tilgangen til robotten med et finmasket hegn eller plexiglas med tilhørende låger. Lågen skal være forsynet med en sikkerhedsgodkendt lågekontakt. Ved elektronisk afskærmning sker sikringen med f.eks lysgitter eller trædemåtter. Det er naturligvis muligt at kombinere de to afskærmningstyper.

Arbejdstilsynet

Robotanlæg skal sikres mod personskade i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger (Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg, At-anvisning nr. 2.2.0.3). Arbejdstilsynet har opstillet en række krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter i forbindelse med robotter i produktionen, som der henvises til. Generelt udtrykkes at automatiske maskinanlæg, herunder de enkelte enheder, skal være således indrettet, at de kan transporteres, installeres, anvendes og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

DIRA Sikkerhedsfolder

DIRA Sikkerhedsfolder

Fordele og ulemper

Mekanisk afskærmning kan beskytte med larm og lugt gener, men er ufleksibelt når robotanlægget skal modificeres. Elektrisk afskærmning er fleksibelt, men forbedrer ikke afrbejdsmiljøet.

prEN 999

Den europæiske standard prEN 999 beskriver detaljeret hvordan forskellige sikkerhedsanordninger som f. eks. sikkerhedslysgitter, sikkerhedslysbom, eller sikkerhedsscanner skal være anbragt i forhold til faren på maskinen, således at robotanlægget kan bringes forsvarligt til standsning og indtage en sikker tilstand.