DIRA Automatiseringsprisen

HVAD er DIRA Automatiseringsprisen?

DIRA Automatiseringsprisen uddeles hvert år til en dansk slutbruger med en god automatiseringshistorie.

DIRA Automatiseringsprisen gives til automatiseringen af en proces med robotteknologi. DIRA Automatiseringsprisen gives for nytænkning og skal vise fremdriften, kreativiteten og ikke mindst udvikling og/eller anvendelse inden for dansk automation, herunder at præmiere innovative og modige robotapplikationer, under hensynstagen til virksomhedens størrelse og formåen.

Du kan læse kriterierne for DIRA Automatiseringsprisen her

Gennem den gode historie skal DIRA Automatiseringsprisen øge kendskabet til mulighederne ved indførelse af robotteknologi.

 

Download indstillingsformular

 

HVEM KAN INDSTILLE TIL DIRA AUTOMATISERINGSPRISEN?
Alle kan indstille; dog kan medlemmer af juryen ikke indstille til DIRA Automatiseringsprisen, men kan godt opfordre virksomheder til at indstille.

BEDØMMELSE
I bedømmelsen indgår følgende underkriterier:

1. Er løsningen nytænkende inden for automatisering?
2. Har løsningen været med til at øge produktiviteten?
3. Har det indstillede haft betydning for arbejdsmiljøet?
4. Har det indstillede haft betydning for kvaliteten i en eller flere
virksomheders  produktion?
5. Hvor stor betydning har det indstillede haft for virksomheders
leveringsevne?
6. Hvor stor betydning har det indstillede haft for virksomheders salg?
7. Beskriv bæredygtighedsaspektet af løsningen

Der vil derudover blive foretaget en mere samlet kvalitativ vurdering af hver af de indstillede.

FRISTER
Indstillinger modtages i perioden fra prisoverrækkelse til det efterfølgende forår. Det er muligt at indstille til DIRA Automatiseringsprisen 2023 indtil 30. maj 2023.

De nominerede offentliggøres ca. 14. dage efter fristen for indstillinger. Herefter besøger juryen og om muligt DIRA medlemmer de tre nominerede virksomheder.
Overrækkelse af DIRA Automatiseringsprisen sker på åbningsdagen for HI- og Automatik-messerne.

Juryens sammensætning

Juryen består af et antal faste medlemmer, der repræsenterer forskningsinstitutioner, presse, interesseorganisationer samt industrien. Juryen består pt. af:

  • Ole Madsen fra Aalborg Universitet
  • Laurids Hovgaard fra Ingeniøren
  • Nigel Edmondson fra MADE
  • Peter Krogh fra VOLA
  • Martin Høgsbjerg fra Danfoss Drives
  • Simon Have Kjær fra Palsgaard Spær (Vinder af DIRA Automatiseringsprisen 2022)

Sekretariatet udpeger juryens medlemmer efter drøftelse med bestyrelsen.
DIRA-sekretariatet er ikke en del af juryen, og er ikke med til at bedømme de indstillede. DIRA-sekretariatet deltager dog i jury-møder som facilitator, og for at sikre at processen og evalueringen af de indstillede følger kriterierne for DIRA Automatiseringsprisen.

Indstil til DIRA Automatiseringsprisen

Læs mere om DIRA Automatiseringsprisen her og indstil ved at udfylde indstillingsformularen.

Formularen skal efterfølgende sendes til info@dira.dk