Bestyrelse

Michael Nielsen
Bestyrelsesleder DIRA
Direktør
Beckhoff Automation aps
“Jeg har været i automationsbranchen siden 1994, hvor jeg har arbejdet hos Danisco, Lego og Omron. De sidste 13 år har jeg været hos Beckhoff Automation. Som bestyrelsesmedlem vil jeg bidrage til DIRA’s arbejde med at synliggøre robotteknologi og automatisering på det danske marked. Det er væsentligt, at vi er med til at vidensdele og rådgive dansk industri til at udnytte brugen af automation og robotteknologi.”
Per Martens
Vicebestyrelsesleder
General Manager
SCHUNK Intec A/S
Vores mål hos SCHUNK intec A/S er at fastholde og udvikle automation i Danmark således vi kan bibeholde produktion og arbejdspladser i landet men også tiltrække nye virksomheder. Danmark er langt foran vores nabo-lande, når det gælder automation og innovation, men for at bibeholde denne position i fremtiden, kræves endnu mere målrette fokus. DIRA har en vigtig stemme i denne process og jeg ser frem til at præge DIRA i den retning.
Kurt Nielsen
Teknologichef
Teknologisk Institut
“Jeg har mere end 20 års erfaring med robotteknologi lige fra hands-on implementering af robotløsninger i industrien til udvikling og ledelse af internationale forskning og udviklingsprojekter med budgetter på 100mkr. Jeg har været aktiv i klynge- og innovationsaktiviteter inden for robotteknologi siden 2009 og i DIRA siden 2014. Det er vigtigt, at danske virksomheder arbejder strategisk med udnyttelsen af robotteknologi og formår at få strategi omsat til.”
Brian Duus
Global Manufacturing Safety Director
LEGO System A/S
Som slutbruger og integrator af robotteknologi, har vi hos LEGO System A/S stor interesse i at være på forkant med den teknologiske udviklingen, men samtidig sikre vores produktion imod unødig kompleksitet. Det mit klare mål at sikre at løsninger er simple og med slutbrugerne i fokus. Teknologien skal kunne bruges i det daglige uden indblanding af specialister. Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at kenskabet til og anvendelse af robotteknologi er lige så normalt som det er at bruge vores mobil telefoner.
Kim Koertsen
Direktør
Danrobotics A/S
Med mere end 30 års erfaring indenfor automatiseringsløsninger med robotter har jeg i mit erhvervsvirke stået bag implementering af flere end 500 robotløsninger. Min mission er at gøre de svære teknologiske løsninger simple, anvendelige og brugbare for danske virksomheder. Jeg vil arbejde i bestyrelsen for at formidle kendskabet til automation og robotløsninger til danske virksomheder.
Henrik Hegelund Louw
Strategy Specialist, Technology & Innovation, Manufacturing Development
Novo Nordisk
Jeg har arbejdet med innovation, produktudvikling og automation indenfor forskellige brancher, herunder forbruger elektronik, luftfart, forsvar, søfart og medicinalindustrien. Mit fokus i DIRA er styrke vores position yderligere indenfor robot teknologi i de danske industrisektorer ved at skabe de rette forudsætninger for at binde forskning og udvikling effektivt sammen, så det kan nå industrien hurtigere og med en højere grad af modenhed – Dette er vigtigt hvis vi i fremtiden stadig skal være de førende indenfor dette.
Jette Nøhr
Seniorchefkonsulent
DI Produktion
“Jeg har arbejdet med innovation og teknologioverførsel til virksomheder i over 25 år, først i Erhvervsministeriet og sidenhen i Dansk Industri (DI). I DI Produktion, har jeg ansvaret for vores indsats for at få mere viden ud til virksomhederne om muligheder i og fordele ved ny teknologi, øget digitalisering og automatisering. DIRA er en vigtig samarbejdspartner i bestræbelserne på at få mere viden om robotteknologi ud til virksomhederne gennem de gode kanaler, som vi har i DI.”
Kasper Hallenborg
Institutleder
Syddansk Universitet (Mærsk Mc-kinney Møller Inst)
“Jeg har en kandidat- samt ph.d.-grad i Software Engineering, og jeg har arbejdet i den akademiske verden i mere end 13 år. Jeg har fungeret som institutleder på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet v. Syddansk Universitet siden 2014, og har blandt andet været med til at etablere SDU's I4.0Lab, hvor mulighederne for tværfagligt samarbejde omkring automatisering og robotteknologi vil være afgørende for konkurrenceevnen i dansk industri fremadrettet.”
Louise Søe Bjerg
Senior Category Manager, Robot Technology & Intralogistics, (IES)
Novo Nordisk
"Jeg har mere end 20 års erfaring med indkøb af komponenter og produktionsudstyr. Jeg arbejder hos Novo Nordisk som Senior Category Manager for Robot Technology og står for den kommercielle del, når der indkøbes robotløsninger til produktionen. Som en del af DIRAs bestyrelse vil jeg bidrage med at øge fokus på nogle af de kommercielle krav, som slutkunderne stiller til leverandørerne i branchen."
Karsten Munk Matthiesen
R&D Manager
Sanovo Technologies
Jeg har arbejdet i automationsbranchen siden 2004 og har altid været fascineret af samspillet imellem software, mekanik og elektronik. Igennem årene har jeg har arbejdet indenfor en bred produktportefølje, for de største virksomheder i dansk industri. Som en del af DIRA’s bestyrelse vil jeg arbejde med at få udbredt de tendenser og mangler, der ses indenfor maskinbyggerbranchen. Dette vil fx være skift i teknologi og ændringer til krav til ressourcer.