DIRAs vedtægter

DIRA står for ‘Danish Industrial Robot Association’ – Dansk Robot Netværk, og er et netværk med selvstændig bestyrelse for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der sælger, udvikler, fremstiller og/eller anvender robotteknologi. DIRA arbejder målrettet for at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på markedet gennem indførelse af automatisering og robotteknologi.

DIRA er et aktivt netværk for udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder med interesse for robotteknologi. Som medlem af DIRA får du en unik ramme, du kan bruge som platform til at skabe stærke netværksrelationer.

Du kan læse DIRAs vedtægter her.