DIRA Automatiseringsprisen 2005 går til..

Automatiseringsprisen 2005 tilfalder Civilingeniør Finn Hansen, projektleder hos Slagteriernes Forskningsinstitut.

Prisen blev overrakt af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

Kronprins Frederik stod for den officielle åbning af HI-messen, hvor overrækkelsen foregik i påhør af mange hundrede industrifolk.

“Motivationen for pristildelingen er, at Finn Hansen, der har stået i spidsen for udvikling af en epokegørende robot til slagterier, har bidraget væsentligt til at øge danske slagteriers konkurrenceevne på det internationale marked og har medvirket til at forbedre arbejdsmiljøet på slagterierne. Robotten er epokegørende, fordi den er verdens første fuldautomatiske maskine til udbening af delstykker på svineslagtekroppe – og så kan jeg ikke komme det rmere”, sagde Kronprins Frederik i smilende indrømmelse af, at han ikke har det store detailkendskab til netop dette fagområde.

I juryens motivation forlyder det:
Udbenerobotten er et innovativt, højtautomatiseret produktionsudstyr, der kan fraskære overfladeben, ribben og halsben (rygrad) på svineforender. Finn Hansen og hans team afsluttede udviklingsarbejdet på udbenerobotten i 2004. Den danske slagteribranche har hurtigt set maskinens store værdi, og nu i 2005 er seks maskiner i daglig drift på danske slagterier. Slagterierne opnår en stor økonomisk fordel gennem reduceret kødtab og stor andskabsbesparelse. Det forbedrede arbejdsmiljø for de ansatte på slagterierne fremkommer ved, at udbenerobotterne har overtaget det tidligere ensidigt gentagne arbejde, der var risikabelt, koldt, tungt og opslidende.

Juryen har i sin udpegning af Slagteriernes Forskningsinstitut endvidere lagt vægt på, at dette institut har opnået et bemærkelsesværdigt udviklingsresultat, der modvirker udflytning af arbejdspladser gennem de produktivitetsforbedringer robotten giver. Det er bemærkelsesværdigt at det er lykkes for Finn Hansen og hans team at udvikle en meget fleksibel maskine, der kan håndtere forender trods meget store forskelle i anatomi og kødstruktur fra gris til gris. Det er lykkes i en sådan grad, at 99,5% af alle svineforender kan udbenes automatisk.

Juryen består af formand, professor Mogens Myrup Andreasen fra Danmarks Tekniske Universitet, Knud L. Sant fra Valcon A/S, adm. direktør Ole Lund Andersen fra Tvilum Scanbirk A/S, ansvarshavende chefredaktør John Nyberg fra Jern- og Maskinindustrien samt direktør Johan Peter Paludan fra Instituttet for fremtidsforskning.

Slagterierne får stor konkurrencefordel
Slagteriernes Forskningsinstitut siger selv, at de har brugt over 5 år på udvikling af det imponerende udstyr, der er en integration af specialkonstrueret mekanik og en specialudviklet robot.

Finn Hansen har stået i spidsen for det store udviklingsprojekt, som har resulteret i robotter, der hver kan udbene 450 svineforender i timen. Dette arbejde har hidtil været manuelt, og det har været noget af et hadearbejde for slagteriarbejdere, fordi det er hårdt og opslidende. En dygtig slagteriarbejders kapacitet for et tilsvarende stykke arbejde er ca. 160.

Slagteriernes Forskningsinstitut, der er en del af Danske Slagterier, har arbejdet sammen med Danish Crown ogTiCan slagterierne om projektet. Den amerikanske virksomhed Townsend, der har europæisk hovedkontor i Holland, har også været med i udviklingsarbejdet. Det bliver det hollandske selskab Townsend Engineering, der har fået ret til at markedsføre og sælge den nye robot world wide på licens. Danske Slagterier får licensindtægter af salget. Nu skulle man så umiddelbart tro at Danske Slagterier med denne forretningskonstellation udvander den konkurrencefordel, man har opnået med udviklingsprojektet. Men dette er ikke tilfældet, idet robotten først og fremmest er interessant for slagterier i lande med høje produktionslønninger.

Bemærkelsesværdigt foregangseksempel
Dansk Robot Forenings formand Leif Dalum udtaler, at udviklingsprojektet er et bemærkelsesværdigt foregangseksempel på, hvordan man kan matche de udfordringer, vi står overfor i den globale virkelighed. Investeringen i udviklingsprojektet er et større tocifret millionbeløb og det har den danske slagteribranche kun kunnet gennemføre, i kraft af at den gennem mange år har konsolideret sig og gjort sig stærk i den globale konkurrence – det kan visse andre brancher lære af.

I midten med statuetten og diplom ses årets vider af Automatiseringsprisen civilingeniør og projektleder Finn Hansen, Slagteriernes Forskningsinstitut. Yderst til venstre ses udviklingsslagter Arne Druekær, dernæst udviklingschef Jens Ulrich Nielsen og yderst til højre ses direktør Claus Fertin, alle Slagteriernes Forskningsinstitut.