DIRA Automatiseringsprisen 2006 går til..

Automatiseringsprisen 2006 tilfalder John Hesselholt, direktør for og medejer af Frovin Vinduer og Døre A/S i Kalundborg.

Prisen bliver/blev overrakt af videnskabsminister Helge Sander ved åbningen af automatikmessen 2006 i Brøndby

Juryens motivation for pristildelingen er, at John Hesselholt, der er leder i en type af virksomhed der ikke normalt er opmærksom på mulighederne med robotter, har tænkt utraditionelt og taget initiativ til at få automatiseret processer, der tidligere blev udført af håndværkere. Mest bemærkelsesværdigt er, at Frovin sammen med robotleverandøren Bila A/S har formået at udvikle en robotcelle, der kan kitte vinduer, ikke blot som serieproduktion, men som 1 styks produktion, idet de enkelte vinduer er “skræddersyede”. Robottens fleksibilitet udnyttes således til fulde i denne opgave.

Kitning er traditionelt en håndværksmæssig proces der kræver håndelag. Robotten har overtaget dette “håndelag” efter at programmørerne har studeret den “originale” håndværker i virksomheden og efterfølgende lagt bevægelserne ned i programmet, der styrer robotten.

Robotcellen har fået afgørende betydning for virksomheden, idet den producerer med ensartet høj kvalitet, har høj produktionskapacitet, og det ikke er muligt at skaffe uddannet arbejdskraft i tilstrækkelig omfang til kitning.

Motivationen for pristildelingen er endvidere, at John Hesselholt over få år har udviklet sin virksomhed fra en situation med økonomiske problemer til en situation, hvor Frovin har stor konkurrencefordel og fået en god indtjening. Frovin er i konstant udvikling, hvad produkternes kvalitet, funktionalitet, holdbarhed og design angår. Gennem en målrettet produkt- og teknologiudvikling er det lykkedes Frovin at udvikle og løbende producere nogle af Danmarks flotteste vinduer, hvor både lyd – og energikrav opfylder de højeste standarder.

Frovin er en ordreproducerende virksomhed, der producerer samtlige vinduer og døre efter mål. Vinduerne er specielt velegnede til ældre bevaringsværdige boliger, hvor der ved bygningsrenovering foretages individuel opmåling af hvert enkelt vindue. Dette stiller usædvanligt store fleksibilitetskrav til produktionsudstyret.

John Hesselholt har en fantastisk evne til at se nye muligheder i produktionen, som skaber store konkurrencefordele for Frovin, som nu er blevet et forgangseksempel for mange små og mellemstore virksomheder i Danmark og som bør inspirere andre virksomheder med løntunge manuelle håndværksmæssige processer til at indføre højteknologisk produktionsudstyr.

Juryen består af Mogens Myrup Andreasen (formand) , Knud L.Sant, Ole Lund Andersen, Johan Peter Paludan og Henrik Fougt.