DIRA Automatiseringsprisen 2007 går til..

Automatiseringsprisen 2007 tilfalder Grundfos A/S.

Modtager af prisen er koncerndirektør Lars Aagaard. Dansk Robot Forening har i dag tildelt Grundfos A/S automatiseringsprisen 2007. Prisen blev overrakt af Dansk Robot Forenings formand, Leif Dalum ved åbningen af HI Industri messe i Herning.

Juryens motivation for pristildelingen er, at Grundfos A/S gennem vedvarende fokusering på ledelse og opbygning af viden om produktionsteknologi har skabt en stor konkurrencefordel for Grundfos. Siden starten af 90’erne har Grundfos taget et langt sejt træk inden for innovation i produkt- og teknologiudvikling. Der er løbende indført omfattende robotteknologi i produktionen, kombineret med en balanceret globalisering af produktionen. Dette har givet selskabet en formidabel vækst i omsætning og indtjening.

Gennem en bevidst automatiseringsstrategi har Grundfos skabt konkurrencedygtig produktion i Danmark. Det danske produktionsselskab kan ikke blot producere effektivt, men udgør tillige en “rugekasse” for udvikling af ny teknologi til både produkter og produktion. Med denne organisering er produktudviklingen ganske effektiv, idet der med den omfattende nære viden om produktion kan skabes innovative, træfsikreprodukter designet til gennemgribende rationel produktion. Det danske produktionsselskab udvikler endvidere helt nye produktionsformer og masser af dygtigere medarbejdere.

Det anerkendes endvidere, at Grundfos gennem en proaktiv indsats har begrænset personbelastningen i produktionen. Robotterne har i stor udstrækning overtaget ensidigt gentaget arbejde, tunge løft samt mange svejseoperationer. Da Grundfos er i betydelig afsætningsmæssig vækst, har man ikke nedlagt arbejdspladser som følge af investeringerne i produktionsudstyr med robotter.

Grundfos har i mange af de situationer, hvor der er sat robotter ind samtidig, som forudset, nået et kvalitetsmæssigt løft i produkterne, fordi robotterne udfører arbejdsopgaverne meget ensartet fra gang til gang. Grundfos har foreløbig investeret i 170 avancerede produktionsceller med robotter på de danske fabrikker i Bjerringbro, Aalestrup og Langå, og der er opnået pay-back tider fra 3 måneder til 2 år. For at nå den høje vækst og for at fremtidssikre koncernen, har Grundfos de seneste år investeret 750 mio. kr. i forskning og udvikling om året.

Modtager af prisen er Lars Aagaard, administrerende direktør for Grundfos A/S – koncernens danske produktionsselskab, der endvidere i august 2007 er udnævnt til koncerndirektør i Grundfos Management A/S.

Lars Aagaard modtager prisen, fordi han har en meget stor andel i fastlæggelse af Grundfos strategi, implementering af denne og de flotte resultater det har skabt. Lars Aagaard har de seneste fire år været øverste chef for mere end 4.000 medarbejdere, hvor det er lykkedes at skabe markante resultater gennem optimering af tværgående processer, dygtig medarbejderinvolvering og inddragelse af kompetencer hos leverandører. Produktivitetsstigningen over disse fire år har været 30 %. Den løbende produktivitetsstigning der nås hos Grundfos er forbilledlig.