DIRA Automatiseringsprisen 2008 går til..

Automatiseringsprisen 2008 tilfalder Haldor Topsøe A/S.

Modtager af prisen er afdelingsleder Jacob Kyllesbech. Dansk Robot Forening har tildelt Haldor Topsøe A/S automatiseringsprisen 2008. Modtageren af prisen er Jakob Kyllesbech, der er ansvarlig for produktionen af katalysatorer til dieselbiler. Prisen blev overrakt af adm. direktør Christina Hvid, Danske Slagterier ved en særlig højtidelighed i forbindelse med åbningen af Automatik 2008 den 2. september 2008 i Brøndby Hallen, arrangeret af MCH Messecenter Herning.

Motivationen for pristildelingen er, at Haldor Topsøe A/S har udvist forbilledligt mod og dygtighed i satsningen på at opbygge et nyt forretningsområde inden for katalysatorer til diesellastbiler. En satsning, der indebærer store udfordringer i produkt- og teknologiudvikling samt opbygning af produktionskapacitet og leveringsperformance. Produktionen er på 50.000 katalysatorer årligt, og der produceres uafbrudt med et nyudviklet, strømlinet og effektiv produktionsapparat, hvor robotteknologien spiller en afgørende rolle. Et setup der har sikret Haldor Topsøe A/S en markant konkurrencefordel.

Produktionen foregår på Haldor Topsøes fabrik ved Frederikssund. Otte industrirobotter håndterer de op til 25 kg tunge katalysatorer. Denne produktionsform giver lav kostpris samt høj og ensartet produktkvalitet. Desuden fjerner den medarbejdernes kontakt med kemikalier, og begrænser mængden af såvel råvare til produktionen som mængden af tungmetalholdigt affald, der skal bortskaffes.

Hvor markedets gængse katalysatorer er baseret på keramisk basismateriale med den ulempe at det nemt går i stykker, er Haldor Topsøes basismateriale helt unik, idet det er baseret på et elastisk fibermateriale, der coates med katalysatormateriale. Denne opbygning giver mulighed for at producere store, holdbare katalysatorer.

Som leverandør til den automotive industri stilles der høje krav til produkternes kvalitet og ensartethed, der igen stiller krav om styring og logning af procesparametre, så der opnås fuld sporbarhed. På stikprøver kontrolleres katalysatorens kemiske aktivitet, tryktab og dimensioner, og der udføres en visuel inspektion. Med disse krav kan man ikke stole på menneskearbejde, hvilket er en yderligere årsag til, at der er satset på et fuldautomatisk produktionsapparat.

Modtager af prisen er afdelingsleder Jakob Kyllesbech, der har ansvar for hele produktionen af katalysatorer til diesellastbiler. Han har sammen med organisationen omkring Haldor Topsøe Automotive skabt markante resultater ved at sætte fokus på produktiviteten og leveringssikkerheden. Produktivitetsstigningen har det sidste halve år været tæt på 50 %.

Efter to hårde år på det nye marked tyder det på, at satsningen bærer frugt, idet der er opnået 100 % leveringssikkerhed til Scania. Haldor Topsøes ambition er at erobre en markedsandel på 25 % på verdensplan i et marked, der vokser betydeligt i takt med, at lovgivning vedrørende dieselbilers forurening vedtages rundt om i verden.

Dansk Robot Forening, der står bag prisen, har følgende kommentar til pristildelingen: “Det er forbilledligt, at Haldor Topsøe A/S, gennem produkt- og forretningsudvikling samt produktionsteknisk innovation, herunder udvikling af et strømlinet og effektiv produktionsapparat, hvor robotteknologien spiller en afgørende rolle, har sikret sig en markant konkurrencefordel, der er vanskelig at kopiere, og som derfor vurderes at gavne den danske virksomhed betydeligt på lang sigt”.