DIRA Automatiseringsprisen 2009 går til..

Automatiseringsprisen 2009 tilfalder Højbjerg Maskinfabrik A/S.

Dansk Robot Forening har tildelt Højbjerg Maskinfabrik A/S automatiseringsprisen 2009. Modtageren af prisen er Jakob Kjærsgaard, der er leder af produktionsteknisk afdeling og som i samarbejde med sine automatiseringsmedarbejdere har set mulighederne i virksomhedens automatisering og de gevinster, der ville være hermed.

Prisen blev overrakt af skatteminister Kristian Jensen i forbindelse med den officielle åbning af hi[09] i Messecenter Herning.Juryens motivering for tildelingen af Automatiseringsprisen til HMF A/S er virksomhedens satsning på automatisering af svejsning, sandblæsning, maling og montage til produktion af store sammensatte emner i små serier. Satsningen vidner om stort teknologisk overblik og nytænkning overfor en række vanskeligt automatiserbare processer.

HMF A/S undergår et paradigmaskift fra smedevirksomhed til industriproduktion, hvor håndværksmæssige dyder knyttet til enkelte arbejdsopgaver afløses af (eller i hvert fald suppleres med) seriefremstilling, der opfylder krav om definerethed i alle operationer og i den sidste ende kundens krav til emnernes nøjagtighed.

Et eksempel fra automatiseringen er en robotcelle udviklet til håndtering og svejsning af meget store emner (typisk op til 600x600x3000mm og 300 kg). Man har ladet to svejserobotter arbejde sammen og opnår bevægelighed i 12 akser samtidigt. Denne bevægelighed skaber enestående muligheder for at bringe svejsesømme og svejsedetaljer i optimale svejsestillinger.Der er således blevet investeret kraftigt på et tidspunkt hvor den aktuelle finanskrise ikke var en realitet. Det betyder, at HMF A/S står stærkere i den nuværende skærpede konkurrencesituation og er godt rustet til at imødekomme markedets forventede vækst, når finanskrisen er overstået.