Christian Nielsens Vej 3, 8700 Horsens
03/03/2020 12:00 - 03/03/2020 16:00
MADE

MADE Virksomhedsbesøg hos VOLA: Oplev næste generation af automat

Armaturvirksomheden VOLA har haft en stor omsætningsvækst, og dette har betydet en udvidelse af produktionsfaciliteterne med en ny fabriksbygning på over 5.500 kvadratmeter. Der er nu mulighed for at se den nye fabrik samt høre om de overvejelser, der ligger til grund for indretningen af fabrikken.

Ny specialdesignet fabrik

Armaturvirksomheden VOLA har haft en stor omsætningsvækst, og dette har betydet en udvidelse af produktionsfaciliteterne med en ny fabriksbygning på over 5.500 kvadratmeter.

I den nye fabrik skal produktionsmedarbejderne fremover dele fabriksgulvet med foreløbig ni mobile robotter fra Omron. Her skal robotterne stå for at fragte emner fra fabrikkens højlager og ud til montagen og tilbage igen. For at optimere samspillet mellem mennesker og maskiner er der taget en lang række hensyn til robotterne – både hvad angår fabrikslayout og rutiner i produktionen.

Der er nu mulighed for at se den nye fabrik samt høre om de overvejelser, der ligger til grund for indretningen af fabrikken, herunder pladsfordelingen rundt om montagebordene, så robotterne kan komme rundt samt gangarealer langs kørebanerne, så robotter og medarbejdere ikke går eller står i vejen for hinanden. Der vil være mulighed for at se dette ved rundvisningen.

Kvalitet kommer i første række

Når VOLA producerer sine armaturer, er det kvaliteten, som kommer i første række. Derfor vil du på MADE Virksomhedsbesøget høre, hvordan SDU, AAU, Teknologisk Institut og VOLA arbejder sammen om automatisering af kvalitetskontrol.

Her vil du få et unikt indblik i den særlige udfordring med at automatisere kvalitetskontrol af blanke emner. Derudover kan du høre om, hvordan machine learning kan anvendes som værktøj til at konvertere subjektive operatørafhængige kontroldata til en mere objektiv systematiseret kontrol.

Endelig bliver udvalgte forskningsresultater fra MADE Digital arbejdspakke 8 om hyperfleksibel produktion præsenteret.

Tilmedling sker via MADE’s hjemmeside.

LINK