Tilbage

Fremtidssikring gennem teknologiforståelse i skolen: En langsigtet investering

27. marts 2024

Klumme af Michael Nielsen, direktør, Beckhoff Automation og bestyrelsesleder, DIRA 

Uddannelsesministeriet annoncerede for nylig en plan om at implementere teknologiforståelse i undervisningen for 8.-9. klassetrin. Planen har potentiale til at sikre diversitet i uddannelsessystemet samt fremtidssikre den kommende tekniske arbejdsstyrke.  

Det er uden tvivl en god nyhed for DIRA og den branche, som vi repræsenterer. I en tid, hvor teknologi har indflydelse på næsten alle aspekter af vores liv, er det afgørende, at skolebørn ikke kun er brugere af teknologien, men også forstår de grundlæggende principper bag. 

Tidsrammen for implementeringen af planen kan dog vække bekymring. Det siges, at det vil tage to år at indføre teknologiforståelse i 8.-9. klasse, hvilket kan synes som forholdsvis langsomlig proces. I en tid, hvor teknologiske fremskridt sker med lynets hast, kan to år synes som en evighed. Lad os sætte det i perspektiv. At integrere teknologiforståelse i undervisningen kræver mere end blot at lægge nogle lektioner ind i læseplanen. Det indebærer omfattende uddannelse af lærere, oprettelse af relevante undervisningsmaterialer og udvikling af en undervisningstilgang, der tilgodeser elevernes behov og læringsstile. Det er en meget kompleks proces.  

DIRA – Dansk Robot Netværk bakker op med et aktiv fokus på folkeskolerne, hvor vi har et nyt tiltag på læringsdagen for DIRA Business og ROBOTBRAG 2024 den 31. maj, hvor vi inviterer en række 8. klasser til at få viden om branchen heraf robotter og automation.

To år ikke en unødvendig lang periode, når man betragter det langsigtede perspektiv. Investeringen i børn og unges fremtid er ikke blot en øjeblikkelig løsning, men en langsigtet strategi. Ved at tage sig tid til at sikre, at teknologiforståelse bliver en integreret del af vores uddannelsessystem, investerer vi i et samfund, der er rustet til de udfordringer, vi står over. 

Vi bør som sagt tænke på det som en investering frem for en udgift. Når vi ser på det større billede, vil de potentielle gevinster af planen være uvurderlige. Vi skaber ikke blot et samfund af teknologiske brugere, men et samfund af mennesker, der er rustet til at forme og navigere i den digitale fremtid. 

Så lad os ikke lade os skræmme af tidsrammen. Lad os i stedet omfavne planen som en mulighed for at fremtidssikre vores uddannelsessystem samt give børn og unge de værktøjer, de har brug for til at navigere i en teknologidrevet verden.  

Faktaboks: Læringsdagen for DIRA Business og ROBOTBRAG

Som de foregående tre år dedikerer DIRA – Dansk Robot Netværk og Teknologisk Institut den 31. maj 2024 en hel dag til at vise elever og studerende fra folkeskolens øvre klassetrin, ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og universiteter samt ledige og nyuddannede de spændende muligheder inden for robotbranchen.

Her kan elever fra erhvervsuddannelser, studerende fra akademier og universiteter samt deres undervisere fra hele landet tanke inspiration til en festlig dag, hvor også robotvirksomhederne kan møde fremtidens arbejdsstyrke.

Der vil som noget nyt i år være et spor og et særligt initiativ for folkeskoleelever – TeknologiDagen2024.

Læs mere her.