Tilbage

Top 5 Robot Trends 2024

IFR – International Federation of Robotics har udpeget de 5 største robot trends for 2024. Kategorierne er; “Artificial Intelligence (AI) and machine learning”, “Cobots expanding to new applications”, “Mobile Manipulators”, “Digital Twins” og “Humanoid Robots”. 

 

Artificial Intelligence (AI) and machine learning:

Brugen af kunstig intelligens (AI) er fortsat i stor vækst. AI bringer nye muligheder med sig ind i virksomhederne. AI er skabt til at skabe nyt ud fra det den har lært igennem træning. Indenfor AI ses værktøjer som for eksempel ChatGPT. Robotproducenter udvikler generativ AI-drevne grænseflader, der tillader brugerne at programmere robotter mere intuitivt ved hjælp af naturligt sprog i stedet for kode. Arbejdere vil ikke længere have brug for specialiserede programmeringsfærdigheder for at vælge og justere robotternes handlinger.

Foruden dette kan AI også være forudsigende og derved nedsætte omkostningerne for virksomheder. Forudsigende AI analyserer præstationsdata fra robotterne og kan dermed konkludere på robotternes fremtidige tilstande. Dette medfølger bl.a. planlægning af vedligeholdelse, der resulterer i besparelser på “nedetid”. Hertil nævner de at i den globale bilindustri er der omkostninger for cirka. 1,3 mio. US Dollars i timen på uforudset nedetid.

 

Cobots expanding to new applications

Samarbejdet mellem mennesker og robotter er også en tendens med vokseværk. Der sker hurtige fremskridt med bl.a. udviklingen af sensorer og gribearme, som gør at de kan reagere på ændringer i realtid og arbejde sikkert sammen med mennesker. Denne type af robotter støtter og hjælper med at aflaste mennesker.

Cobot-svejseapplikationer er et godt eksempel, som er i stor fremgang. Efterspørgslen på svejsere er stor men udbuddet er lavt, og derved løser denne type problemet uden at erstatte men supplere. Nye konkurrenter træder også ind på markedet med fokus på samarbejdende robotter. Mobile manipulatorer, kombinationen af samarbejdende robotarme og mobile robotter (AMR’er), tilbyder nye anvendelsesområder, der potentielt kunne udvide efterspørgslen efter samarbejdende robotter betydeligt.

 

Mobile Manipulators

Også kaldet MoMas automatiserer materialehåndteringen indenfor bl.a. bilindustrien, logistik og luftfart. De kombinerer mobiliteten fra robotplatforme med manipulatorarmes fingerfærdighed. De kan navigere i komplekse miljøer og manipulere objekter. De kan udføre vedligeholdelsesopgaver på maskiner pga. deres udstyr som f.eks. kamera og sensorer. De kan samarbejde med mennesker, og det antages at efterspørgslen af disse vil stige og være særligt relevant på fabrikker.

 

Digital Twins

Er en virtuel kopi af et fysisk system. De er med til at optimere de fysiske systemer, eftersom man kan teste på den virtuelle, inden man implementerer i det fysiske system. Dette er også med til at forudsige sandsynlige resultater.

 

Humanoid Robots

En robot med menneskelignende design. Den har to arme og to ben som gør den fleksibel i forskellige miljøer – miljøer der er skabt til mennesker. Det betyder at den kan implementeres i f.eks. lagerprocesser eller infrastruktur.

 

Oprindelig kilde: Top 5 Robot Trends 2024