Tilbage

Et engageret netværk: DIRA ser frem til nyt år med ny formand

9. marts 2023

Onsdag den 1. marts 2023 blev der afholdt årsmøde i Dansk Robot Netværk (DIRA) og virksomhedsbesøg hos BESTSELLER i Taulov ved Fredericia. God opbakning, ny formand og spændende teknologier var nogle af de ting, som fyldte mest.

Dansk Robot Netværk (DIRA) afholdt sit årsmøde og et virksomhedsbesøg den 1. marts 2023, og det var en succes.

Mange medlemmer fra hele landet var mødt op hos BESTSELLER i Taulov ved Fredericia for først at opleve BESTSELLERs imponerende pluklager og derefter at deltage i DIRAs årsmøde, som er en oplagt mulighed for medlemmerne at få medbestemmelse i et innovativt og aktivt netværk for udviklere, leverandører, slutbrugere, myndigheder og mange andre med interesse for robotteknologi.

God stemning, spørgelyst og engagement var både at mærke, se og høre blandt alle de fremmødte til dagens program.

79 robotter samlet på ét sted

Dagen blev skudt i gang med et spændende oplæg af Product Owner af Automated Warehouses hos BESTSELLER TECH, Jakob Skødt Larsen og Operation Manager Daniel Slot Ravnholt Stougaard, som inviterede alle DIRAs medlemmer inden for på BESTSELLERs Site i Taulov og med på en automatiseringsrejse fra manuelt til højteknologisk lager.

BESTSELLER LOGISTIC i Taulov har på nuværende tidspunkt 79 robotter, der hjælper dem i deres højteknologiske pluklager. Der findes ikke et lignende lager i hele Nordeuropa, og derfor har det også været en rejse med mange prøvelser og meget læring undervejs.

– Før var vi manuelle og plukkede varerne med håndkraft. Nu plukker vi med hjælp fra vores Skypod-robotter, som har skruet op for tempoet og blandt andet har skabt en mere ensartethed i vores pluk af varer, fortæller Daniel Slot Ravnholt Stougaard.

BESTSELLERS Site i Taulov har eksisteret siden 2021 og lageret udvides yderligere med 60.000 kvadratmeter ekstra i løbet af 2023.

 

Et år med succeser

Efter det imponerende virksomhedsbesøg hos BESTSELLER LOGISTIC i Taulov blev det tid til DIRAs årsmøde. Kim Reeslev, den daværende formand for bestyrelsen, sammen med sekretariatsleder, Søren Peter Johansen, netværkskoordinator, Kathrine Viskum Rasmussen, og dirigenten for årsmødet Leif Thomsen fra Robotool bød alle velkommen.

Og så blev det tid til, at Kim Reeslev, skulle give sin beretning i samarbejde med Søren Peter Johansen og Kathrine Viskum Rasmussen.

Det var en tilfreds formand, der kunne fortælle om et år med mange succeser i DIRA.

Et stigende medlemstal, vellykkede virksomhedsbesøg og faglige arrangementer, nyhedsbreve og de nye netværksgrupper var nogle af punkterne.

Afslutningsvist fortalte Kim Reeslev, at han fra dags dato trak sig som formand for DIRAs bestyrelsen og dermed giver stafetten videre.

Han fik overrakt en gave og fik nogle ord med fra nuværende bestyrelsesmedlem i DIRA, Brian Duus, som også takkede Kim Reeslev for de mange år i bestyrelsen og de gode diskussioner og sjove stunder.

Efterfølgende blev de mange arrangementer og planer for DIRA i 2023 fremlagt. Her blev der både nævnt DIRAs nye hjemmeside, flere arrangementer i kalenderen, planerne for DIRA Business og ROBOTBRAG 2023 og mange andre kommende succeser i netværket.

Du kan se DIRAs kommende arrangementer her og tilmelde dig dem her.

Ny formand – kendt ansigt

Traditionen tro er en del af DIRAs årsmøde også et valg eller genvalg af bestyrelsen. Og dette var også gældende for årsmødet den 1. marts hos BESTSELLER.

Her blev også valgt en ny formand for bestyrelsen, og det blev et ansigt, som de fleste i robotbranchen og dermed også DIRA allerede kender – nemlig Michael Nielsen, som ved siden af bestyrelsesposten i DIRA er direktør for Beckhoff Automation aps.

– Jeg er utrolig glad for og beæret over at blive valgt til formand for bestyrelsen i Dansk Robot Netværk, og at der samtidig er valgt en meget stærk bestyrelse, som jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med. DIRA er et netværk, som repræsenterer et arbejde og ikke mindst et fællesskab, hvor det at løfte i flok og dele viden til fordel for automatiserings- og robotbranchen er helt centralt. Behovet for automatisering bliver kun større og større, og der venter en masse spændende opgaver forude for bestyrelsen i DIRA. Og det er vi i bestyrelsen mere end klar på, lyder det fra den nye formand for DIRA, Michael Nielsen.

Per Martens, general manager, SCHUNK Intec A/S (var ikke på valg)

Dermed blev DIRAs nye bestyrelse:

Michael Nielsen, ny formand, direktør, Beckhoff Automation aps (genopstillede og blev valgt)

Brian Duus, Director, Global Manufacturing Safety, LEGO Systems (genopstillede og blev valgt)

Henrik Lykke Lilleholt, kategorichef, Lemvigh Müller (var ikke på valg)

Kasper Hallenborg, institutleder, Syddansk Universitet (Mærsk Mc-kinney Møller Inst.) (genopstillede og blev valgt)

Kim Koertsen, direktør, DanRobotics A/S (var ikke på valg)

Kurt Nielsen, teknologichef, Teknologisk Institut (var ikke på valg)

Per Martens, general manager, SCHUNK Intec A/S (var ikke på valg)