Tilbage

Gibotech re-certificeret efter ISO 9001:2015

Hele processen med certifcering var en intens og lærerig proces, hvor alle systemer og procedurer blev gennemgået, evalueret og om nødvendigt tilpasset – og til sidst indgående beskrevet, så det kunne dokumenteres, at de blev fulgt. Men arbejdet sluttede ikke med ISO certificeringen. I hele 2021 har medarbejderne arbejdet benhårdt på at få indarbejdet de nye processer og procedurer. Og det er det arbejde, der nu har kastet en re-certificering af sig. – Under den eksterne audit har vi har fået efterprøvet vores kvalitetsledelsessystem, og det er gået rigtig godt. I et forvejen travlt år har vi fået arbejdet systemet ind i vores metoder og processer med stort engagement hele vejen rundt. Men det slutter selvfølgelig ikke her, og vi arbejder løbende videre med forbedring, så vi fortsat kan bruge systemet til at nå vores strategiske mål, lyder det fra Anders Birkholm, Head of QHSE, der har være ansvarlig for hele processen. LINK