Tilbage

LEDER – Hvorfor står 85% af SMV’er uden for automationsfesten?

Af Michael Nielsen, direktør i Beckhoff Automation, bestyrelsesmedlem af DI og DIRA

Automationsfesten er i fuld gang. Stadig flere virksomheder flytter deres produktionsfaciliteter hjem til Europa, fordi de globale – og hidtil meget robuste – forsyningskæder er blevet uforudsigelige. Virksomheder kan ikke længere være sikre på at få produceret just-in-time – og vælger i stedet at etablere produktion så tæt på forbrugerne som muligt – just-in-case.

Siden sensommeren 2020 er efterspørgslen efter Industri 4.0-løsninger, der kan sikre størst muligt output for færrest mulige ressourcer, steget markant. Virksomheder går målrettet efter at skabe en mere intelligent produktion med anvendelse af robotter og nyeste teknologier. Optimering og effektivisering står højt på ønskelisten, men virksomheder får i stigende grad øjnene op for fordelene med Industri 4.0, herunder adgang til alverdens data i skyen i realtid, smartere programmeringsmetoder og lynhurtig omstilling af produktionen.

Dog er der en stor gruppe, som står uden for festen. Ifølge IDA’s undersøgelse fra oktober 2020 ”Hvor langt er danske virksomheder med Industri 4.0?” har kun 15% af SMV’er en høj automatiseringsgrad. De har med andre ord et teknologiefterslæb sammenlignet med store produktionsvirksomheder. Og det er jo ærgerligt, når de kan øge produktiviteten med knap 30 pct., hvis de gennemfører automatiseringer, der er økonomisk rentable på under 2 år. Det svarer til et automatiseringspotentiale i industrien på 86 mia. kroner. Dette fremgår også af IDA’s undersøgelse.

Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen i Danmark, fastslår i en klumme i Metal Supply, at ”nye produktionsteknologier er afgørende for at sikre og udvikle virksomhedernes konkurrenceevne – og dermed for at fastholde produktion og job i Danmark.” Så hvad skyldes efterslæbet hos SMV’erne, og hvordan kan vi som automationsbranche hjælpe?

Ifølge IDA’s undersøgelse ligger barrieren for SMV’er primært hos ledelsen. Den mangler viden om værdien af og mulighederne med automatisering og digitalisering. Her har vi som branche bestemt et medansvar. Når vi taler med SMV-ledere har de selvfølgelig hørt om Industri 4.0 og er klar over, at det er den vej det går. Men de har svært ved at se business casen. De tænker primært på fejlfinding og optimering. Der er dog meget mere at hente på bundlinjen. Selv for de mest traditionelle produktionsvirksomheder, der fx fremstiller, former og svejser i tungmetaller.

Det er muligt for alle typer virksomheder af alle størrelser at digitalisere produktionen med robotter og Industri 4.0. Og det kan ses på bundlinjen, om man skal skrue og dreje på fysiske komponenter i produktionen, eller om man kan nøjes med at trykke et par gange på en skærm. Det betyder også noget for bundlinjen, at man kan lave bedre og billigere produkter, og at man kan minimere spildprocenten og footprint. Især i Europa, hvor grunde og husleje er relativt dyrere end i fx Østen.

Ved at lægge et digitalt net ud over hele værdikæden i virksomheden, fra produktudvikling til færdigt produkt, kan man lynhurtigt forbedre og økonomisere, men også omstille produktionen i løbet af minutter frem for timer eller dage og dele sine data i skyen med eventuelle underleverandører og kunder for større videndeling i realtid. DIRA – Dansk Robot Netværk og DI Digital er gode steder at starte, hvis man vil have uvildig rådgivning og inspiration. Derudover bør vi i Danmark samle nogle dygtige, uvildige tekniske vismænd, som udarbejder en overordnet strategi for, hvordan produktionsdanmark skal se ud de kommende år, og som giver konkrete anbefalinger til såvel store som mindre virksomheder. Ingen virksomhed er for lille eller for analog til at deltage i automationsfesten.

Link til IDA’s undersøgelse: https://ida.dk/media/7524/ida-analyse-hvor-langt-er-danske-virksomheder-med-industri-40-csl-okt-2020.pdf