Tilbage

To nye og to velkendte ansigter stiller op til DIRAs bestyrelse  

 

Den 6. marts kl. 14.30 – 16.30 afholdes DIRA Årsmøde hos Kamstrup i Stilling, Skanderborg.  

Det betyder, at der ikke er lang tid til valget til DIRAs bestyrelse. 

Bestyrelsen i DIRA er en del af det arbejde, der skal gavne udviklere, leverandører, slutbrugerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder med interesse for robotteknologi – alle DIRA-medlemmer, der ønsker at søge, hente og dele kvalificeret viden.  

Der er fire ledige pladser i bestyrelsen. To af de ledige pladser i DIRAs bestyrelse er kandidater, der genopstiller – henholdsvis Kim Koertsen, Direktør hos Danrobotics A/S og Per Martens, General Manager hos SCHUNK Intec A/S. Det er altså velkendte ansigter, der stiller op til DIRAS bestyrelse i to år mere.  

Der skal vælges nye kandidater til de resterende to ledige pladser. Og de kandidater har allerede nu meldt sig på banen. Det drejer sig om Jette Nøhr, Seniorchefkonsulent hos DI Produktion og Louise Søe Bjerg, Senior Category Manager, Robot Technology & Intralogistics, (IES) hos Novo Nordisk.  

Hver kandidat har fået opgaven at præsentere sig selv.  

Kandidaterne er (i alfabetisk rækkefølge)  

Jette Nøhr, Seniorchefkonsulent hos DI Produktion 

Jeg har arbejdet med innovation og teknologioverførsel til virksomheder i over 25 år, først i Erhvervsministeriet og sidenhen i Dansk Industri (DI). I DI Produktion, har jeg ansvaret for vores indsats for at få mere viden ud til virksomhederne om muligheder i og fordele ved ny teknologi, øget digitalisering og automatisering. DIRA er en vigtig samarbejdspartner i bestræbelserne på at få mere viden om robotteknologi ud til virksomhederne gennem de gode kanaler, som vi har i DI.  

Kim Koertsen, Direktør hos Danrobotics A/S 

Med mere end 30 års erfaring inden for automatiseringsløsninger med robotter, har jeg i mit erhvervsvirke stået bag implementering af flere end 500 robotløsninger. Min mission er at gøre de svære teknologiske løsninger simple, anvendelige og brugbare for danske virksomheder. Jeg vil arbejde i bestyrelsen for at formidle kendskabet til automation og robotløsninger til danske virksomheder. 

Louise Søe Bjerg, Senior Category Manager, Robot Technology & Intralogistics, (IES) hos Novo Nordisk 

Jeg har mere end 20 års erfaring med indkøb af komponenter og produktionsudstyr. Jeg arbejder hos Novo Nordisk som Senior Category Manager for Robot Technology og står for den kommercielle del, når der indkøbes robotløsninger til produktionen.  

Som en del af DIRAs bestyrelse vil jeg bidrage med at øge fokus på nogle af de kommercielle krav, som slutkunderne stiller til leverandørerne i branchen.  

Per Martens, General Manager hos SCHUNK Intec A/S  

Som bestyrelsesmedlem i DIRA de sidste fire år, og i det seneste år som vicebestyrelsesleder, ser jeg stor værdi i DIRAs indsats for automatiseringsbranchen, her særligt netværkets fokus på at pleje og understøtte branchens behov. 

Gennem mit arbejde i bestyrelsen adresserer jeg branchens udfordringer, her særligt manglen på teknisk arbejdskraft. Fremadrettet vil jeg også have fokus på at udbygge netværkene for slutbrugerne, som fremmer erfaringsudveksling og innovation. 

Se DIRAs bestyrelse her

Ønsker du at deltage til DIRAs årsmøde 2024, kan du tilmelde dig her. 

Virksomhedsbesøget hos Kamstrup, som finder sted lige inden årsmødet, er fuldt booket. Det er muligt at komme på ventelisten ved at tilmelde sig her