Tilbage

Fremgang og fornyelse: DIRA byder den nye bestyrelse velkommen

25. marts 2024

Onsdag den 6. marts 2024 blev der afholdt årsmøde i DIRA – Dansk Robot Netværk og virksomhedsbesøg hos Kamstrup i Stilling syd for Århus. Højdepunkterne inkluderede stærk deltagelse, introduktion af den nye bestyrelse og en række fascinerende rundvisninger på Kamstrups fabrikker.

Dansk Robot Netværk (DIRA) afholdte årsmøde samt et fuldt booket virksomhedsbesøg den 6. marts 2024 hos Kamstrup i Stilling syd for Århus med et imponerende fremmøde af DIRA-medlemmer.

Årsmødet gav medlemmer en mulighed for at spille en aktiv rolle i et netværk dedikeret til innovation indenfor robotteknologi, der samler udviklere, leverandører, slutbrugere, brancheorganisationer og mange andre med interesse for robotteknologi og automation.

God stemning, spørgelyst og engagement var tydelig blandt deltagerne igennem hele dagen.

Et kig ind i Kamstrups produktion

Kamstrups logo er et velkendt syn for mange, som symboliserer virksomhedens betydning inden for måling af el, vand og varme. Kamstrup skiller sig ud ved en højautomatiseret produktion, hvilket blev demonstreret på besøget.

Kamstrup har tradition for at udvikle og teste ny teknologi før implementering. Det har gjort, at virksomheden har opbygget en dyb forståelse for avancerede teknikker og produktionsmetoder. Det viser sig som inspiration for andre virksomheder. Netop den inspiration og viden blev delt af Flemming Møller Hansen, Head of Advanced Manufacturing, som gjorde deltagerne klogere på, hvordan man sikrer en højere produktivitet – også selvom – eller måske netop fordi – man rammer lidt ved siden af målet en gang imellem.

Udover oplægget fra Flemming Møller Hansen havde deltagerne mulighed for at komme med på rundvisning på en af Kamstrups tre fabrikker – electricity, heat/cooling eller water-fabrikken. Her blev DIRA-medlemmer præsenteret for et imponerende antal robotceller samt en robottæthed, som ikke ses mange andre steder i verden.

Fra årets succeser til fremtidens muligheder i DIRA

Efter det imponerende virksomhedsbesøg hos Kamstrup gik DIRAs årsmøde i gang. Michael Nielsen. DIRA bestyrelsesleder, sammen med sekretariatsleder, Søren Peter Johansen, netværksleder, Kathrine Viskum Rasmussen, koordinator, Stine Nygaard Jensen samt dirigenten for årsmødet Henrik Bostrup fra SICK bød velkommen.

Derefter gennemgik Michael Nielsen beretningen for 2023 i samarbejde med Søren Peter Johansen, Kathrine Viskum Rasmussen og Stine Nygaard Jensen.

Det var en tilfreds bestyrelsesleder, der kunne fortælle om et år med mange succeser i DIRA.

Vellykkede virksomhedsbesøg og faglige arrangementer, et vedligeholdt medlemsantal, inspirerende vidensrejser til Stuttgart og Japan, eksisterende netværksgrupper, start af ny netværksgruppe for SMV-slutbrugerne samt bestyrelsens fokus på at fremme unges teknologiinteresse, var det centrale i beretningen.

Efterfølgende blev de mange arrangementer og planer for DIRA i 2024 fremlagt for medlemmerne. Her blev der nævnt flere arrangementer i kalenderen, planer for DIRA Business og ROBOTBRAG 2024 samt mange andre kommende aktiviteter og arrangementer i netværket.

Du kan se DIRAs kommende arrangementer og tilmelde dig her.

Læs hele referatet for årsmødet her.

Nye og kendte ansigter valgt ind i bestyrelsen

Traditionen tro var der på DIRAs årsmøde valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til Per Martens fra Schunk Intec samt Kim Koertsen fra DanRobotics – begge to kendte ansigter i bestyrelsen.

Samtidig kunne vi byde to nye medlemmer velkommen til bestyrelsen. Jette Nøhr fra DI Produktion, Dansk Industri og Louise Søe Bjerg fra Novo Nordisk. Med frisk energi, ny viden og perspektiver vil Jette og Louise utvivlsomt bidrage positivt til DIRAs mission om at styrke automatisering i den danske industri.

Dermed blev DIRAs nye bestyrelse:

  • Michael Nielsen, DIRA bestyrelsesleder, Direktør, Beckhoff Automation
  • Per Martens, DIRA vicebestyrelsesleder, General Manager, Schunk Intec
  • Brian Duus, Director, Global Manufacturing Safety, LEGO System
  • Henrik Hegelund Louw, Strategy Specialist, Novo Nordisk
  • Jette Nøhr, Seniorchefkonsulent, DI Produktion, Dansk Industri
  • Karsten Matthiesen, R&D Manager, Sanovo Technologies
  • Kasper Hallenborg, Institutleder, Syddansk Universitet
  • Kim Koertsen, Direktør, DanRobotics
  • Kurt Nielsen, Teknologichef, Teknologisk Institut
  • Louise Søe Bjerg, Senior Category Manager, Novo Nordisk