IFR statistik

International Federation of Robotics 2014

Stor stigning i antallet af robotter i dansk industri

De nyeste tal for antallet af installerede robotter viser, at der er blevet installeret 608 industrirobotter i Danmark i 2014. Det er det største antal nogensinde. Sammenlignet med 2013 er der tale om en stigning på ca. 130 robotter eller en relativ stigning på ca. 27 procent.

Tallene er opgjort af International Federation for Robotics (IFR), som hvert år indsamler og opgør antallet af installerede robotter for de enkelte lande på globalt plan.

Ud fra en antagelse om at en industrirobot er i produktion i 10 år i gennemsnit, har DIRA beregnet antal aktive robotter i dansk industri til at være ca. 4.150 i 2014.

Steffen Enemark, der er direktør for ABB Robotics i Danmark, kan genkende udviklingen:

– For ABB var 2014 et glimrende år. Robotterne anvendes nu langt bredere – i flere industrier og løsninger. Vi oplever særligt stor vækst i segmenter som medicinal-, plast- og fødevareindustrien, siger han.

Han ser ligeledes frem til at sælge flere robotter, der med ny sensorteknologi bliver i stand til at udføre mere avancerede operationer i tæt samarbejde med mennesker.

– Disse nye, sikre kollaborative robotter vil gøre det muligt at automatisere en større del af produktionen til gavn for selv de mindre virksomheder, afslutter Steffen Enemark.

Fakta om DIRA:

DIRA – Dansk Robot Netværk – er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag mere end 220 medlemsvirksomheder.

DIRA deltager blandt andet i udarbejdelsen af den årlige danske robotstatistik, som leveres af International Federation of Robotics (IFR).