IFR statistik

International Federation of Robotics 2016

Robotternes potentiale er stadig uopfyldt

I Danmark har industrirobotterne igen været i fremgang. I 2016 blev der installeret 752 nye robotter – det er 124 flere end året før. Potentialet med robotteknologi i industrien er derfor stadig ved at blive indfriet.

Det viser 2016-udgaven af International Federation of Robotics (IFR) årlige statusrapport om robotteknologi.

De nye tal fra IFR viser samtidig, at danske industrivirksomheder haler ind på mange af de lande, der regnes for førende inden for brugen af robotteknologi. Japan, USA, Sydkorea og Tyskland har nemlig ikke de samme høje stigninger som Danmark.

– En vækst i salget fra 2015 til 2016 på 20 procent viser, at der stadig er et uopfyldt potentiale for anvendelse af robotter i Danmark. Mere interessant er det, at der i Danmark bliver investeret i relativt flere robotter, end de lande som vi normalt sammenligner os med. F.eks. har Tyskland ingen vækst i salget af robotter. Tallene bekræfter, at danske virksomheder tilsyneladende har forstået fordelene ved robotteknologi før konkurrerende virksomheder i udlandet, hvilket giver danske virksomheder og Danmark en stor konkurrencefordel til gavn for hele det danske samfund. Denne udvikling støtter DIRA aktivt med nye initiativer, siger formand for DIRA, Cornelius Olesen.

Dansk robotteknologi når nye højder

Med en vækst på 20 procent, som svarer til 752 nyinstallerede robotter i danske virksomheder, laver danske virksomheder ny personlig rekord. I forlængelse af denne stigning nævner IFR, at der fra 2011 til 2016 i gennemsnit har været en vækst på 12 procent. I 2016 har det været fødevareindustrien samt gummi- og plastindustrien, der står for den største stigning af de installerede robotter. Robotdensiteten i Danmark overgås samtidig kun af vores naboer Tyskland og Sverige, når man sammenligner på antal robotter i fremstillingsindustrien.

Fakta om DIRA:

DIRA – Dansk Robot Netværk – er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag mere end 220 medlemsvirksomheder.

DIRA deltager blandt andet i udarbejdelsen af den årlige danske robotstatistik, som leveres af International Federation of Robotics (IFR).