IFR statistik

International Federation of Robotics 2019

Robotsalget går frem i Danmark

– desværre følger alle brancher ikke med

Der bliver installeret flere og flere robotter i Danmark.

I 2019 blev der installeret 768 industrirobotter i Danmark, hvilket er 14 procent flere robotter end sidste år og det næsthøjeste nogensinde.

Men den stigende tendens er langt fra noget, som ses i alle brancher, viser de nyeste tal fra the International Federation of Robotics (IFR). Faktisk er det stort set kun én branche, der udbygger produktionen med robotter, mens andre brancher stadig halter bagefter, når det kommer til automatisering med robotter.

Metalindustrien er storaftager af industrielle robotter

Metalindustrien, som er en storaftager af industrielle robotter i Danmark, voksede med hele 53 procent til 213 robotenheder i 2019. Mens stort set alle andre brancher gik tilbage, hvor blandt andet fødevare-, plast- og kemikalieindustrien installerede markant færre robotter i 2019 end for fem år siden.

– Metalindustrien finder stadig flere muligheder for anvendelse af robotter – til stor glæde for fagets fagforening. Ønsket om mere automatisering kommer derfor ikke blot kommer fra ledelsen, der ønsker øget produktiviteten, men også fra arbejdstagerne, der har indset, at automatisering af robotter kan være med til at sikre deres arbejdspladser i fremtiden, fortæller sekretariatsleder i DIRA, Søren Peter Johansen.

Det kommer blandt andet til udtryk i en folder fra Dansk Metal, hvor fagforeningen kommer med anbefalinger til en robotstrategi, der kan forbedre Danmarks konkurrenceevne.

– Det ville være gavnligt for produktiviteten i andre fag, hvis de fik tilsvarende støtte til robotisering, slår Søren Peter Johansen fast.

Danmark trodser et globalt fald i salget af robotter

Det globale robotsalg er gået markant tilbage. Globalt blev der nemlig solgt færre robotter i 2019 end i 2018. Den tendens ses specielt i mange af de store industrilande som Tyskland, Korea, USA og Kina. Også mindre vækstlande som Slovakiet har haft en opbremsning i antal installeret robotter.
I Danmark er det et helt andet billede. Fra 2014 til 2019 steg antallet af installerede robotter i Danmark i gennemsnit med fem procent årligt – og det er selvom, at 2018 var et dårligt år med en nedgang i salget.

Faktisk er Danmark i modsætning til resten af verden gået markant frem i antallet af installerede robotter det seneste år.

– Fremgangen skyldes sandsynligvis de høje danske lønninger samt øget krav til bedre produktivitet, produktkvalitet og arbejdsmiljø, der er de typiske incitamenter til at starte med automatisering af produktionen, siger Søren Peter Johansen.

Ifølge Lars L. Wirenfeldt fra DENSO Sales Scandinavia kan fremgangen også skyldes en helt bestemt gruppe billige robotter.

– Vi har sidste år set en stigning i salget af SCARA-robotter, hvilket skyldes, de er oplagt til pick and place-projekter med deres fleksibilitet, og at de selvfølgelig er prisbillige, fortæller han.

Og det bakker sekretariatslederen i DIRA ham op i.

– En SCARA-robot er knapt så avanceret som en traditionel seksakset robotarm, men kan stadig bruges til håndtering af mange emner. Og den lave pris betyder, at mange automatiseringsprojekter nu får fornuftige tilbagebetalingstider, hvilket naturligvis gavner salget, fortæller Søren Peter Johansen.

Robotterne fylder i Danmark..

De nyeste tal fra IFR viser, at robottætheden i Danmark er steget jævnt de seneste år.

Robottætheden er et direkte mål for, hvor mange robotter, der er installeret per industriarbejder, og således et udtryk for, hvor godt robotter – og formodentlig anden ny teknologi – er implementeret i industrien.
I 2010 var der 150 robotter per 10.000 ansatte i produktionsindustrien, mens der i 2019 var 243 robotter.

I Europa er det kun Tyskland og Sverige, der har en højere robottæthed i fremstillingsindustrien end Danmark – og de har store bilproducenter. Ser vi bort fra bilindustrien, er Danmark det land i Europa, som har den største robottæthed.

.. Men danskerne bliver åndet i nakken

Selvom robottætheden i Danmark er steget de senere år, stiger den kraftigere i mange andre lande, der samtidig har billigere arbejdskraft end i Danmark. I værste fald vil det kunne friste virksomheder til at outsource dele af produktionen til udlandet, svække konkurrenceevnen og på sigt skade skattegrundlaget og samfundsøkonomien. Derfor bør danske virksomheder vedholdende implementere nye teknologier som for eksempel robotter, hvis du spørger DIRA’s sekretariatsleder.

– Mange danske virksomheder har allerede fået øjnene op for mulighederne i automatisering og har lavet investereringer i robotteknologi, men potentialet er fortsat enormt og bør udnyttes. Derfor er det vigtigt, at de danske virksomheder fortsat og i højere grad kommer i gang med at investere i automatisering, så vi ikke taber konkurrenceevne, fortæller Søren Peter Johansen og fortsætter:

– Virksomhederne, der ikke har implementeret deres første robot endnu, kan for eksempel lære noget af Juliana Drivhuse, som var nomineret til DIRA Automatiseringsprisen 2020. De startede deres automatiseringsrejse helt fra bunden af – og de er kommet langt.

– Ud over at komme i mål med en højere kvalitet og en højere kundeoplevelse, fik vi som ekstra et bedre arbejdsmiljø, fuld integration til SAP samt øget kapacitet, så vi kunne in-source flere processer fra udlandet, fortæller COO hos Juliana Drivhuse Jens-Ole Rosenlund, der netop har implementeret en avanceret robotcelle, der forener lagerautomater med avanceret visionteknologi i en fuldautomatisk pakkeløsning af delelementer til drivhuse.

Vil du gerne lade dig inspirere af både VOLA, Juliana Drivhuse og Welltec, som alle blev nomineret til DIRA Automatiseringsprisen 2020, så kan du læse om deres automatiseringsrejser her.

 

Fakta om DIRA

DIRA – Dansk Robot Netværk – er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag mere end 200 medlemsvirksomheder.

DIRA deltager blandt andet i udarbejdelsen af den årlige danske robotstatistik, som leveres af International Federation of Robotics (IFR).