IFR statistik

International Federation of Robotics 2015

Rekordhøjt antal robotter installeret i 2015

De nyeste tal for antallet af installerede robotter viser, at der er blevet installeret 628 industrirobotter i Danmark i 2015. Det er det største antal nogensinde. I forhold til 2014 er der tale om en gradvis stigning på 20 robotter eller lidt over 3 procent.

Tallene er opgjort af International Federation for Robotics (IFR), som hvert år indsamler og opgør antallet af installerede robotter for de enkelte lande på globalt basis.

Ud fra en antagelse om at en industrirobot er i produktion i gennemsnit 10 år, har DIRA beregnet antal aktive robotter i dansk indsutri til at være ca. 4.450 i 2015. Antallet af aktive robotter de forrige år kan ses i nedenstående graf.

DIRAs nye forman, Cornelius Olesen, ser med begejstring på tendensen i den danske produktionsindudstri:

– Det er positivt, at den danske produktionsindustri i den grad har taget bolden op og automatiserer som aldrig før. Vi ser flere og flere virksomheder, der trækker sine produktioner hjem fra lavlønslandene og i stedet automatiserer opgaverne herhjemme. Det betyder bedre kvalitet, sikker og rettidig levering, større fleksibilitet og ikke mindst flere jobs hos de danske produktionsvirksomheder, siger han.

– Virksomheder, der automatiserer bliver ganske enkelt mere konkurrencedygtige, får flere ordrer og ansætter flere medarbejdere – ofte mange forskellige steder i virksomheden. Samtidig skaber de arbejdspladser hos underleverandører, inklusiv de virksomheder, der installerer robotter – nemlig integratorerne, afslutter formanden.

Fakta om DIRA:

DIRA – Dansk Robot Netværk – er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag mere end 220 medlemsvirksomheder.

DIRA deltager blandt andet i udarbejdelsen af den årlige danske robotstatistik, som leveres af International Federation of Robotics (IFR).