IFR statistik

International Federation of Robotics 2021

Der blev installeret flere robotter i Danmark i 2021 end i 2020.

Men selvom tallet er steget, daler Danmark ned ad listen i forhold til konkurrerende lande, når det gælder udnyttelse af robotter. Erhvervspolitisk chef fra Dansk Metal kalder det bekymrende og siger, at danskerne netop nu har brug for robotterne.

Danmark kan ikke følge med, når det kommer til antallet af installerede robotter og dermed også udnyttelse af robotteknologien. Mange andre lande køber og udnytter robotterne i langt højere grad.

Det viser den seneste robotstatistik for installerede robotter på verdensplan, der netop er blevet offentliggjort af den internationale robotforening, International Federation of Robotics (IFR).

Der blev i alt installeret 790 industrirobotter i Danmark i 2021. Det er en stigning på 14 procent i forhold til sidste år, hvor der kun blev installeret 690.

Dét i sig selv er en god udvikling – mere positiv end den var i 2020. Men desværre vokser de danske tal ikke lige så hurtigt, som resten af verdens gør.

– Væksten i antal installerede robotter i Danmark halter efter resten af verden. Faktisk er det kun andre lande i Norden, som over de seneste fem år vækster lige så lidt, som Danmark gør, fortæller sekretariatsleder i Dansk Robot Netværk, Søren Peter Johansen.

– Og faktisk er det mere sigende at kigge nærmere på væksten i antal installerede robotter de seneste fem år end udelukkende at kigge på det seneste år. Det er netop her, at vi kan se nærmere på trenden og udviklingen inden for robotteknologi, og hvor godt de forskellige lande og regioner udnytter robotterne, tilføjer Søren Peter Johansen.

 

 

 

Danmark sakker bagud

Den seneste robotstatistik fra IFR viser, at Danmark sakker bagud i forhold til mange andre regioner og lande – og det gælder også de lande, som vi ellers sammenligner os med. Væksten i antallet af installerede robotter er altså betydelig højere hos andre nordiske lande samt Japan og Kina.

– Tallene viser, at virksomheder i andre lande tilsyneladende prioritere automatisering højere, end danske virksomheder gør. Der må altså være nogle barrierer ude i de danske virksomheder, der gør, at de ikke i lige så høj grad prioriterer og investerer i robotteknologi, fortæller Søren Peter Johansen og tilføjer:

– En af disse barrierer er med stor sandsynlighed mangel på de rette kompetencer, hvilket er vigtigt at prioritere, når man vil automatisere. Derfor skal vi i fremtiden have et større fokus på uddannelse og kompetenceløft både på skolerne og i virksomhederne.

Og det er Emil Drevsfeldt Nielsen, der er erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, enig i.

– Det er dybt bekymrende, at danske industrivirksomheder fortsat investerer mindre i robotter end virksomheder i andre lande.  Danske virksomheder – i særlig grad de små og mellemstore – har i høj grad brug for flere robotter for at imødegå den massive mangel på faglært arbejdskraft, som industrien fortsat efterspørger og dermed for at kunne fastholde deres konkurrenceevne, siger han.

Fra Andreas Holbak Espersen, der er digitaliseringspolitisk chef ved Dansk Industri, som er en interesseorganisation for mange danske produktionsvirksomheder, lyder det:

– Det er godt at se, at dansk industri igen investerer mere i robotter og automatisering efter COVID-19-opbremsningen. På den anden side er det bekymrende, at investeringstempoet målt over en årrække har været mindre end i andre lande. Det er et faktum, der kan presse Danmark på konkurrenceevnen, hvis virksomhederne ikke får sat automatiseringstempoet op.

Danmark er ude af top ti

Når væksten i antallet af installerede industrirobotter endnu ikke er lige så prangende som i andre lande, så har det indflydelse på robottætheden, som er antallet af robotter per 10.000 industriarbejder.

I 2021 var robottætheden i Danmark 234.

I 2014 lå Danmark på en femte plads i robottæthed i hele verden. Nu – syv år senere – er Danmark på en 12. plads.

Hvis man tager de seneste fem år og bruger dem til at kigge i krystalkuglen, så ser fremtiden ikke bedre ud for Danmark, når det kommer til hjælp fra robotterne. Den lave vækst i Danmark i forhold til den højere vækst i andre lande gør, at Danmark sakker endnu længere bagud på ranglisten over robottæthed.

Men ifølge formanden for Dansk Robot Netværk, Kim Reeslev, så vender det nu, og antallet af installerede industrirobotter vil stige mere i fremtiden.

– Det er dejligt at se, at der er blevet installeret flere robotter i 2021 på trods af COVID-19, men vi skal investere endnu mere for at følge med de andre lande i verden, siger han og fortætter:

– Der har været en positiv stemning blandt de danske virksomheder i år, og min fornemmelse for markedet er, at der bliver investeret i flere robotter i 2022, end der blev i 2021.

De nyeste statistikker fra IFR, som Dansk Robot Netværk hvert år er med til at offentliggøre, er baseret på tal indberettet af robotproducenter, importører samt IFRs partnere i de enkelte lande – deriblandt DIRA.

– Kvaliteten af statistikkerne er naturligvis afhængig af troværdige tal fra alle aktører, som DIRA værdsætter og er med til at sikre. Ved beregning af robottætheden anvender IFR tal for antal industribeskæftigede fra OECD hhv. EuroStat, der anvender forskellige metoder. Derfor kan der være en usikkerhed, når robottætheden fra forskellige regioner sammenlignes – men det er ikke gældende, hvis man sammenligner udviklingen af robottætheden for de enkelte lande, fortæller DIRAs sekretariatsleder.

 

 

 

 

 

 

 

Robotterne spreder sig længere end til industrien..

Det er ikke kun industrien, der får glæde af robotterne. Den store stigning i anvendelse af robotter i industrien ude i verden ser ud til at smitte af på servicesektoren.

Det viser de nyeste tal fra IFR.

Antallet af installerede servicerobotter i verden er nemlig steget med hele 37 procent. Der er især tale om en stigning i mængden af servicerobotter til brancher med mad, logi, drikke – altså hoteller, restauranter, turisme og meget andet.

– Det vidner om, at robotterne siver ud i hele samfundet. Hidtil har det været industrien, der har drevet salget af robotter. Men nu ser det ud til, at mange andre kommer med. Tallene er for det globale marked, men jeg er ikke i tvivl om, at vi også vil begynde at se robotter mange andre steder i det danske samfund og ikke kun i industrien, fortæller Søren Peter Johansen.

.. Men danskerne bliver åndet i nakken

Selvom robottætheden i Danmark er steget de senere år, stiger den kraftigere i mange andre lande, der samtidig har billigere arbejdskraft end i Danmark. I værste fald vil det kunne friste virksomheder til at outsource dele af produktionen til udlandet, svække konkurrenceevnen og på sigt skade skattegrundlaget og samfundsøkonomien. Derfor bør danske virksomheder vedholdende implementere nye teknologier som for eksempel robotter, hvis du spørger DIRA’s sekretariatsleder.

– Mange danske virksomheder har allerede fået øjnene op for mulighederne i automatisering og har lavet investereringer i robotteknologi, men potentialet er fortsat enormt og bør udnyttes. Derfor er det vigtigt, at de danske virksomheder fortsat og i højere grad kommer i gang med at investere i automatisering, så vi ikke taber konkurrenceevne, fortæller Søren Peter Johansen og fortsætter:

– Virksomhederne, der ikke har implementeret deres første robot endnu, kan for eksempel lære noget af Juliana Drivhuse, som var nomineret til DIRA Automatiseringsprisen 2020. De startede deres automatiseringsrejse helt fra bunden af – og de er kommet langt.

– Ud over at komme i mål med en højere kvalitet og en højere kundeoplevelse, fik vi som ekstra et bedre arbejdsmiljø, fuld integration til SAP samt øget kapacitet, så vi kunne in-source flere processer fra udlandet, fortæller COO hos Juliana Drivhuse Jens-Ole Rosenlund, der netop har implementeret en avanceret robotcelle, der forener lagerautomater med avanceret visionteknologi i en fuldautomatisk pakkeløsning af delelementer til drivhuse.

Fakta om DIRA:

DIRA – Dansk Robot Netværk – er et netværk med selvstændig bestyrelse, for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

DIRA blev stiftet i 1982 og har i dag mere end 220 medlemsvirksomheder.